„Nie dotyczy zaopatrzenia w powiecie węgrowskim lub mieszkańców gminy”

Zarząd Dróg Powiatowych uprzejmie informuje, że dnia 22 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Wgrowskiego podjął decyzję w sprawie usunięcia tabliczek „Nie dotyczy zaopatrzenia w powiecie węgrowskim lub mieszkańców gminy” na drogach powiatowych objętych zakazem ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 15 ton.
W związku z powyższym  poruszanie się po drogach pojazdów objętych zakazem wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. W celu uzsyskania dokumentu należy do tut. Zarządu przedłożyć :
- podanie, zawierające wykaz zespołów pojazdów z określeniem ich ładowności,
- dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania pojazdów,
- dokumenty potwierdzające świadczenie usług transportowych.
Tut. Zarząd jednocześnie informuje, że zezwolenie wydawane jest nieodpłatnie, na określony czas, właścielom firm działających na terenie powiatu węgrowskiego.

Szczegóły

Dodał: mdebiec
Data dodania: 2015-08-16 13:25:57
Zmodyfikował: mgasiorek
Data modyfikacji: 2017-01-25 08:45:08