Wykaz przystanków komunikacyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XIV/140/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu węgrowskiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych powiatu węgrowskiego
Lp.


Nr drogi


Nazwa ciągu drogowego


Nazwa miejscowości

Lokalizacja

Strona lewa

Strona prawa

Numer przystanku

Kilometraż

Numer przystanku

Kilometraż

1.

4202W

Jasiorówka – Brzuza – Sadowne

Jasiorówka wieś

01

0+435

02

0+515

Jasiorówka kol.

03

1+280Łojki

04

2+590Jerzyska

06

4+246

05

4+161

Brzuza wieś

07

7+328

08

7+358

Brzuza PGR

09

8+480

10

8+532

Szynkarzyzna 1

11

9+740

12

9+814

Szynkarzyzna straż

13

10+750

14

10+812

Szynkarzyzna 2

15

11+727

16

11+769

Grabiny

17

12+960

18

13+000

Zarzetka

19

14+155

20

14+250

Ocięte 1

21

15+159

22

15+204

Ocięte 2

23

16+410

24

16+470

Ocięte 3

25

16+877

26

16+923

Sadowne 1

27

18+235

28

18+288

2.

4203W

Sadowne – Wilczogęby

Sojkówek

01

1+715

02

1+757

Wilczogęby kol.

03

3+225

04

3+265

Wilczogęby wieś

05

4+4903.

4204W

Płatkownica – Morzyczyn

Morzyczyn Włościański 1

01

1+355

02

1+410

Morzyczyn Włościański wieś

03

2+469

04

2+514

Morzyczyn Włościański szkoła

05

2+890

06

2+945

Morzyczyn Włóki wieś

07

4+000

08

4+055

Morzyczyn Włóki

09

4+860

10

4+907

4.

4205W

Sadowne - Morzyczyn

Sadoleś 1

01

1+477

02

1+531

Sadoleś 2

03

2+259

04

2+307

Sadoleś 3

05

3+338

06

3+393

5.

4206W

Sadowne – Kołodziąż – Złotki

Sadowne

01

0+143Sadowne LO

02

0+724

03

0+769

Sadowne DRAK

04

2+219

05

2+266

Sokółka 1

06

4+125

07

4+208

Sokółka 2

08

4+692

09

4+739

Sokółka 3

10

5+125

11

5+273

Kołodziąż

12

6+750

13

6+830

Kołodziąż Rybie14

9+337

6.

4207W

Paplin – Stoczek – Sadowne

Gruszczyno

01

2+492

02

2+538

Gruszczyno Huta03

3+623

Majdan

05

5+014

04

4+933

Zgrzebichy

06

6+213

07

6+294

Drgicz

08

7+830

09

7+940

Stoczek szkoła

11

9+205

10

9+132

Stoczek Grabiny

12

12+949

13

13+107

Mrozowa Wola

14

15+700

15

15+786

Sadowne (Silikaty)

16

18+662

17

18+707

Sadowne DK5018

20+531

7.

4208W

Zagrodniki – Topór

Topór 1

01

1+470

02

1+540

Topór szkoła

03

2+363

04

2+437

Topór 2

05

3+220

06

3+330

Gajówka Zach

07

4+810

08

4+850

8.

4209W

Ogrodniki – Grabowiec

Ogrodniki

01

6+557

02

6+610

Grabowiec

03

8+087

04

8+160

9.

4210W

Kamionna – Baczki – Stoczek

Baczki straż

01

2+506

02

2+549

Baczki

03

3+637Wieliczna

04

7+236

05

7+283

Gajówka Zachodnia

06

9+770

07

9+825

10.

4212W

Stoczek – Kołodziąż

Gajówka Wschodnia

01

0+925

02

0+977

Stare Lipki

03

4+070Brzózka

04

7+422

05

7+504

Bojewo

06

8+380

07

8+460

Kołodziąż

08

9+093

09

9+140

11.

4213W

Baczki – Kamionna – Drgicz

Kamionna kol.

01

0+810

02

0+864

Kamionna DK62

03

1+610

04

1+650

12.

4214W

Łochów – Twarogi – Gruszczyno

Karczewizna 101

4+710

Karczewizna 202

5+720

Twarogi

03

7+13013.

4216W

Stoczek – Wrotnów

Stoczek

01

0+062Miednik02

4+550

Kozołupy

03

6+405

04

6+450

Międzyleś 1

05

7+410

06

7+460

Międzyleś kościół

07

8+135

08

8+185

Międzyleś 2

10

9+215

09

9+165

Międzyleś 3

12

10+355

11

10+305

Wrotnów kol.

13

11+335

14

11+380

14.

4217W

Wrotnów – Rostki

Rostki

01

4+53015.

4218W

Międzyleś – Rostki

Międzyleś

01

0+890

02

0+935

Ugoszcz kol.

03

2+090

04

2+140

Ugoszcz 1

05

2+850

06

2+900

Ugoszcz poczta

07

3+840

08

3+895

Rostki

09

5+845

10

5+885

16.

4219W

Kosów L. – Wrotnów – Klimowizna

Wrotnów las

01

8+569

02

8+614

Wrotnów

03

10+469

04

10+519

Wrotnów Budziska

05

12+059

06

12+104

Miedzna gmina

07

16+504

08

16+539

Miedzna 1

09

17+119

10

17+169

Żeleźniki ZM

12

18+664

11

18+649

Jartypory

13

21+004

14

21+078

17.

4220W

Kosów L. – Miedzna

Wrzoski 101

10+099

18.

4222W

Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś

Tchórzowa

01

4+230

02

4+275

Zuzułka

04

5+945

03

5+900

Zabrudnie

06

7+225

05

7+180

Tończa

08

8+515

07

8+455

Starawieś

09

10+24019.

4223W

Węgrów – Międzyleś

Węgrów szkoła

02

0+983

01

0+788

Węgrów Grudzie I

04

2+853

03

2+808

Węgrów Grudzie II

06

3+978

05

9+928

Warchoły

07

5+022

08

5+072

Poszewka

09

6+195

10

6+243

Tchórzowa kol.

11

8+073

12

8+118

Tchórzowa

14

8+973

13

8+928

20.

4224W

Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze

Węgrów ul. Żeromskiego01

0+385

Krypy

02

1+785

03

1+835

Kol. Krypy

05

3+365

04

3+315

Popielów

07

5+508

06

5+450

Turna kol.

08

8+080

09

8+115

Turna osiedle

10

8+950

11

9+000

Turna wieś

12

9+598Górki Grubaki

13

11+597

14

11+645

Górki Średnie

15

12+866

16

12+932

21.

4226W

Liw – Korytnica

Liw

01

0+698

02

0+745

Zawady stacja pomp

03

1+815

04

1+860

Zawady wieś

05

3+745

06

3+915

Zawady kol.

08

5+025

07

4+980

Rąbież

09

5+466

10

5+544

Żelazów

12

6+708

11

6+667

Korytnica szkoła

13

9+05322.

4227W

Węgrów – Wyszków – Śnice

Jarnice Bagno

01

0+565

02

0+610

Jarnice wieś

04

2+644

03

2+590

Pierzchały kol.

06

5+548

05

5+490

Pierzchały

08

6+718

07

6+657

Wyszków

10

9+057

09

9+012

Witanki 1

11

12+482

12

12+530

Witanki 2

13

13+054

14

13+111

Śnice

15

13+700

16

13+745

23.

4228W

Wyszków – Ossolin – Zając

Ossolin

01

1+691

02

1+742

Zając

03

4+007

04

4+054

24.

4229W

Węgrów – Ruchna – Ruchenka

ul. Zwycięstwa WOK

01

0+230Ruchna

02

5+190

03

5+235

Ruchenka04

6+015

25.

4230W

Klimowizna – Ruchna – Szaruty

Ruchna wieś

01

3+690

02

3+740

Ruchna 1

04

4+785

03

4+725

Kol. Ruchna

06

5+667

05

5+620

26.

4232W

Miedzna – Poszewka

Miedzna

01

0+709

02

0+759

Żeleźniki 1

03

1+917

04

1+962

Żeleźniki 2

06

4+554

05

4+509

Poszewka

08

4+654

07

4+609

27.

4233W

Miedzna – Wola Orzeszowska

Miedzna kol.

02

2+145

01

2+095

Wola Orzeszowska kol.

04

2+660

03

2+615

Wola Orzeszowska 1

05

3+480

06

3+530

Wola Orzeszowska 2

07

4+09028.

4235W

Miedzna – Orzeszówka

Orzeszówka01

2+940

29.

4236W

Krypy – Mosty L.

Krypy01

0+288

30.

4238W

Paplin – Korytnica – Roguszyn

Jaczew

01

2+270

02

2+387

Górki Borze

04

3+573

03

3+535

Teodorówka

05

6+042

06

6+090

Korytnica

07

7+312Wielądki

08

9+884

09

9+930

Roguszyn

10

12+475

11

12+520

31.

4239W

Trawy – Rabiany – Korytnica

Sewerynów 1

01

1+362

02

1+433

Sewerynów 203

2+690

Rabiany 1

04

3+458

05

3+502

Rabiany straż

06

3+997

07

4+070

Wola Korytnicka straż

08

6+068

09

6+146

Wola Korytnicka kol.10

6+679

32.

4240W

Pniewnik – Trawy

Dąbrowa

01

0+965

02

1+020

Połazie Świętochowskie

03

3+603

04

3+652

Trawy

05

6+520

06

6+620

33.

4242W

Wielądki – Pniewnik – Nojszew – Sulki

Leśniki

01

2+420

02

2+490

34.

4243W

Czerwonka – Krypy

Czerwonka01

0+525

Orzechów

03

2+020

02

1+975

Wąsosze

05

2+840

04

2+795

Strupiechów

07

3+805

06

3+760

35.

4244W

Wierzbno – Karczewiec

Soboń

01

1+600

02

1+650

Soboń kol.

03

2+660

04

2+710

Wyczółki

05

4+085

06

4+130

Krypy

08

5+580

07

5+535

36.

4245W

Wierzbno – Brzeźnik – Walentów

Wólka

01

2+180

02

2+230

Nadzieja

03

4+370

04

4+415

Ossówno

05

6+225

06

6+270

Brzeźnik

07

8+885

08

8+935

37.

4246W

Wierzbno – Wyględówek

Janówek

01

2+155

02

2+200

Wyględówek03

5+000

38.

4247W

Cierpięta – Jaworek

Cierpięta

01

0+435

02

0+480

Kazimierzów

03

1+170

04

1+220

Jaworek05

2+715

39.

4248W

Cierpięta – Grębków – Wyszków

Żarnówka01

2+130

Podsusze 1

02

6+330

03

6+375

Podsusze wieś

04

7+146

05

7+194

Podsusze 2

06

8+715

07

8+769

Pobratymy

08

10+670Ziomaki

09

12+565

10

12+610

40.

2259W

Milew(granica powiatu) – Trzebucza – Kózki

Kolonia Sinołęka

01

3+850

02

3+880

Jabłonna

03

5+88041.

4249W

Grębków – Kopcie

Kózki wieś

01

8+925

02

8+970

Kózki kol.

03

9+912

04

9+957

Sucha Nowa

05

12+217

06

12+267

Sucha Stara

07

13+015

08

13+065

Kopcie

09

13+918

10

13+963

42.

4250W

Oszczerze – Kopcie

Oszczerze

02

0+655

01

0+610

Oszczerze kol.

03

1+300

04

1+350

Polków Daćbogi

05

2+008

06

2+055

Proszew 1

07

3+797

08

3+842

Proszew 2

09

4+395

10

4+442

43.

4261W

ul. Stadionowa w Węgrowie

Węgrów01

0+060

44.

4344W

Katy – Rowiska – Jaczew

Kąty

01

9+137

02

9+205

Bednarze

03

10+415

04

10+460

Rowiska

05

11+957

06

12+017

Jaczew 1

07

14+580

08

14+627

Jaczew 2

09

15+87545.

2247W

Kałuszyn – Cierpieta – Roguszyn

Stary Dwór

01

6+730

02

6+775

Kazimierzów

03

8+235

04

8+280

Cierpięta

05

9+360

06

9+409

Helenów

07

11+035

08

10+990

Wierzbno09

12+865

Sulki

11

15+922

10

15+872

Czerwonka

12

18+935

13

18+988

Roguszyn

14

20+77346.

3673W

Bojmie – Trzcianka – Grębków

Trzcianka 1

01

3+710

02

3+755

Trzcianka 2

03

4+130

04

4+178

47.

3674W

Jagodne – Gałki – Kopcie

Gałki 101

3+136

Gałki wieś

02

4+400

03

4+445

Gałki straż

04

4+976

05

5+030

48.

3675W

Czarnowąż – Chojeczno – Sybilaki – Kopcie

Chojeczno Sybilaki

01

7+215

02

7+260

Chojeczno Cesarze

04

7+962

03

7+900

Kopcie

05

10+268

06

10+315


Szczegóły

Dodał: mgasiorek
Data dodania: 2016-05-04 18:32:06
Zmodyfikował: mgasiorek
Data modyfikacji: 2017-05-10 19:49:39