Na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie otrzymał 400.000 zł w tym 100 000 zł do końca 2016r i 300 000 zł na I kwartał 2016r. Powyższe środki wystarczą na wykonanie prac przy łagodnych warunkach pogodowych.

Do zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie posiada następujący własny sprzęt:

-        piaskarki samochodowe P1 – 4 szt.

-        lekkie pługi odśnieżne PO – 4 szt.

-        rozsypywacz RCW do C 360 – 1 szt.

-        pług odśnieżny do ciągnika Lamborghini – 1 szt.

Do pługo-piaskarek zamontowane zostaną czujniki GPS rejestrujące prace poszczególnych jednostek.

Przetarg został ogłoszony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r

 1. CZĘŚĆ I

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin : Węgrów, Miedzna oraz gminy Liw przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) wykonawca KANIUK ZAKŁAD USŁUG Lidia Kaniuk Zgrzebichy 48, 07-104 Stoczek

2.CZĘŚĆ II

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Wierzbno, Grębków przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) wykonawca P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

3.CZĘŚĆ III

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Łochów oraz Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) wykonawca KANIUK ZAKŁAD USŁUG Lidia Kaniuk Zgrzebichy 48, 07-104 Stoczek

4.CZĘŚĆ IV

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Korytnica, Stoczek oraz wsch. str. gminy Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) wykonawca KANIUK ZAKŁAD USŁUG Lidia Kaniuk Zgrzebichy 48, 07-104 Stoczek

5.CZĘŚĆ V

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Miedzna, Liw i część Korytnicy przy użyciu równiarki samobieżnej  - 1 szt. wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych MIKST ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

6.CZĘŚĆ VI

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Sadowne, Stoczek oraz Łochów przy użyciu równiarki samobieżnej – 1 szt. wykonawca KANIUK ZAKŁAD USŁUG Lidia Kaniuk Zgrzebichy 48, 07-104 Stoczek

7.CZĘŚĆ VII

 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Wierzbno oraz Korytnica przy użyciu równiarki samobieżnej – 1 szt. wykonawca KANIUK ZAKŁAD USŁUG Lidia Kaniuk Zgrzebichy 48, 07-104 Stoczek

8.CZĘŚĆ VIII

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Miedzna, Liw oraz Wierzbno przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m3 lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) – 1 szt. wykonawca P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

9.CZĘŚĆ IX

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Korytnica, Łochów, Sadowne oraz Stoczek przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m3 lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) – 1 szt. wykonawca F.P.H.U. KOP-BUD Henryk Gąsiorek  ul. Spółdzielcza 5A, 07-120 Korytnica

10.CZĘŚĆ X

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr I w Węgrowie przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odśnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) – 1 szt. wykonawca P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

 

11.CZĘŚĆ XI

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr II w Łochowie przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odśnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) – 1 szt. wykonawca F.P.H.U. KOP-BUD Henryk Gąsiorek  ul. Spółdzielcza 5A, 07-120 Korytnica

 

Pracami zimowego utrzymania objętych będzie 447,06 km dróg powiatowych wg 4 i 5 standardu.

W 4 standardzie (420,74 km) jezdnia odśnieżona na całej szerokości posypana materiałem uszorstniającym na odcinkach wyznaczonych (skrzyżowania dróg, skrzyżowania dróg z koleją, łuki poziome o promieniu mniejszym od 750m, przystanki autobusowe, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4%).

W przypadku gołoledzi, lodowicy, śnieżycy i zamieci dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W 5 standardzie (26,32 km)  jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z mijankami i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

W przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy i śnieżycy dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych wg standardów 4 i 5 stanowi załącznik nr 1, natomiast standardy zimowego utrzymania dróg i zasady usuwania gołoledzi stanowi załącznik nr2.

Zasady zimowego utrzymania dróg i wykazy dróg utrzymywanych wg standardów zostaną przesłane do jednostek administracji samorządowej, policji, straży pożarnej oraz jednostek transportowych działających na terenie powiatu węgrowskiego.

Pracami zimowego utrzymania kierować będą pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z siedziby Obwodu Drogowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23 (tel. 025 7923823) oraz z siedziby Obwodu Drogowego w Łochowie (tel. 025 6751179) w godzinach 4oo-15oo, natomiast w przypadku utrudnień i nieprzejezdności dróg w godzinach 4oo-20oo.


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH  WG. STANDARDÓW

ZIMOWEGO  UTRZYMANIA

W  SEZONIE  ZIMOWYM  2016/2017

 

Lp

Nr drogi

Nazwa ciągu drogowego

km pocz.

km

końc.

długość

odc.

4       standard zimowego utrzymania

Drogi w obwodzie drogowym Łochów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4201W

4202W

4203W

4204W

4205W

4206W

4207W

4208W

4209W

4210W

 

4211W

4212W

4213W

4214W

4214W

4216W

4344W

4238W

4239W

4240W

4241W

4242W

Pogorzelec – Barchów

Jasiorówka – Brzuza – Sadowne

Sadowne – Wilczogęby

Płatkownica – Morzyczyn

Sadowne – Morzyczyn

Sadowne – Kołodziąż – Złotki

Paplin – Sadowne

Zagrodniki – Topór

Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec

Baczki – Wieliczna – Stoczek

 

Ostrówek – Wieliczna

Stoczek – Kołodziąż

Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz

Łochów – Karczewizna – Twarogi

Żulin – Gruszczyno

Stoczek – Wrotnów

Myszadła – Górki Borze

Paplin – Roguszyn

Trawy – Korytnica

Pniewnik – Trawy – Annopol

Trawy – Adampol

Leśniki – Nojszew

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000 0+000

1+000

5+750

0+000

0+000

0+000

3+300

11+330

0+000

7+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

7+900

19+100

4+900

5+000

5+200

14+085

20+600

5+000

10+600

3+500

11+880

3+900

9+200

10+300

7+880

15+800

12+230

15+900

12+600

8+600

8+723

0+830

6+625

7,900

19,100

4,900

5,000

5,200

14,09

20,600

5,000

10,600

3,500

6,130

3,900

9,200

10,300

4,580

4,470

12,230

8,900

12,600

8,600

8,723

0,830

6,625

Razem                                                                                                                                      192,978

Drogi miejskie w Łochowie

23.

24.

25.

26.

27.

28.

4201W

4202W

4251W

4202W

4253W

4254W

Myśliwska

Nowowiejska

1-go Maja

Polna

Szkolna

Wyspiańskiego

 

 

1,848

2,180

1,507

0,430

0,650

0,430

Razem                                                                                                                                       7,045

Drogi w obwodzie drogowym Węgrów

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.50.51.52.53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

4218W

4219W

4220W

4222W

4223W

4224W

4225W

4226W

4227W

4228W

4229W

4230W

4231W

4232W

4233W

4235W

4217W

4236W 2247W

4243W

4244W

4245W

4246W

4247W

2249W

4248W

4249W

4250W

3675W

3673W

3674W

4242W

Międzyleś – Rostki

Wrotnów – Miedzna – Klimowizna

Wrzoski – Miedzna

Wrotnów – Stara Wieś

Węgrów – Tchórzowa

Węgrów -  Górki Borze

Popielów – Zawady – Połazie

Liw – Korytnica

Mosty L.-Wyszków-Śnice

Wyszków – Zając

Węgrów – Ruchna - Ruchenka 

Ruchna – Szaruty

Miedzna – Tchórzowa

Miedzna – Poszewka  

Miedzna – Wola Orzeszowska

Miedzna – Orzeszówka

Wrotnów – Rostki

Krypy – Mosty L.

Kałuszyn – Roguszyn

Czerwonka – Krypy

Wierzbno – Karczewiec

Wierzbno – Walentów

Wierzbno – Wyględówek

Cierpięta – Jaworek

gr. pow./Garczyn/-Wyględówek

Cierpięta – Grębków – Wyszków

Wierzbno – Grębków – Kopcie

Oszczerze – Kopcie

Czarnowąż – Kopcie

Trzcianka – Grębków

gr. pow. Gałki – Kopcie

Józefy – Sulki

0+000

8+500

10+500

0+000

4+500

0+709

0+000

0+000

0+000

0+000

1+575

1+740

0+000

0+000 0+000

0+000

3+600

0+000 7+300

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000 10+060

0+000 0+000

0+000

0+000

3+370

1+900

9+250

5+900

24+100

13+000

10+300

9+900

13+400

5+100

9+500

15+000

5+600

6+100

6+030

4+778

4+700 5+100

3+500

4+400

1+700

20+850

4+235

6+802

10+420

4+900

3+465

10+660

12+623 13+685

6+329

3+606

8+750

6+500

10+998

5,900

15,600

2,500

10,300

5,400

12,690

5,100

9,500

15,000

5,600

4,523

4,290

4,780   

4,700

5,100

3,500

0,800

1,700

13,550

4,240

6,802

10,420

4,900

3,470

0,600

12,620  13,690

6,330

3,610

5,380

4,600

1,748

Razem                                                                                                                                           208,943

Drogi miejskie w Węgrowie

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76

4256W

4256W

4262W

4258W

4255W

4259W

4259W

4260W

4229W

4261W

420813W

4262W

4223W

4264W

4229W

4224W

Boh. Warszawy  

Młodzieżowa                                                             

Wyszyńskiego                                                                 

Piwna                                                                              

A. Mickiewicza                                                                 

Nadrzeczna                                                                     

Polna                                                                               

Przemysłowa

Al. Siedlecka                                                                    

Stadionowa   

Kołłątaja  (dr. gminna)                                                                                                                                              

Strażacka

Szamoty (bez ronda)                                                                         

Wieniawskiego                                                                 

Zwycięstwa                                                                      

Żeromskiego

 

 

0,362

0,215

0,330

0,549

1,027

0,420

0,435

0,670

0,889

0,373

0,282

0,247

4,151

0,345

0,768

0,709

Razem                                                                                                                                            11,772

Razem standard 4

420,738

5        standard zimowego utrzymania

 

Drogi w obwodzie drogowym Łochów

1.

2.

3.

4.

4206W

4215W

4237W

4345W

Złotki – Poniatowo

Starawieś – Huta Gruszczyno

Kąty – Korytnica

Kupce – Rabiany

14+085

0+000

0+000

3+190

15+447

5+986

1+500

8+960

1,360

5,990

1,500

5,770

Razem                                                                                                                                             14,620   

Drogi miejskie w Łochowie

1.

4252W

 Dolna                                                                                           

0+570

2+501

1,930

Razem                                                                                                                                               1,930

Drogi w obwodzie drogowym Węgrów

1.

2.

3.

4217W

2252W

2253W

Wrotnów – Rostki – Maliszewa  

Milew – Trzebucza – Kózki  

Sinołęka – Trzebucza

4+400

1+000

2+085

6+500

7+860

3+896

2,100

6,860

0,810

Razem                                                                                                                                      9,770

Razem standard 5

26,320

Ogółem standard 4 i 5

447,058


STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI

NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĘGROWIE


Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

1.

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

-    luźny – 8 godz.

-    zajeżdżony – występuje

-    języki śniegowe – występują

-    zaspy – do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych

-    gołoledź – 8 godz.

-    pośniegowa – 10 godz.

-    lodowica – 8 godz.

2.

5

Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek,

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu-    luźny – 16 godz.

-    zajeżdżony  – występuje

-    nabój śnieżny  – występuje

-    zaspy – do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych

-    gołoledź – 8 godz.

-    pośniegowa – występuje 

 

Szczegóły

Dodał: mgasiorek
Data dodania: 2017-01-25 08:12:09
Zmodyfikował: mgasiorek
Data modyfikacji: 2017-06-05 08:27:22