Tytuł Data publikacji Data rozstrzygnięcia
Przetarg nieograniczony, powyżej 30.000 Euro na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2015/2016 z podziałem na części (znak: ZDP.272.01.2015 ) Więcej... 29 października 2015 10 listopada 2015, godz. 00:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2014/2015 z podziałem na części Więcej... 7 listopada 2014 17 listopada 2014, godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą 76 ton emulsji asfaltowej w roku 2014 Więcej... 17 marca 2014 24 marca 2014, godz. 14:05
Zakup wraz z dostawą w 2014 r. 100 ton masy na zimno pakowanej w workach Więcej... 8 stycznia 2014 15 stycznia 2014, godz. 10:00
Dostawa / tankowanie paliw w roku 2014 z podziałem na części Więcej... 31 grudnia 2013 7 stycznia 2014, godz. 10:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2013/2014 z podziałem na części Więcej... 10 października 2013 18 października 2013, godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 4262W ul. Wyszyńskiego w Węgrowie km 0+000 - km 0+300,00m dł. 0,3 km Więcej... 14 sierpnia 2013 29 sierpnia 2013, godz. 10:30
wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka w km 2+670 -4+270 dł. 1,6 km Więcej... 10 lipca 2013 26 lipca 2013, godz. 10:30
Zakup wraz z dostawą 95 ton emulsji asfaltowej w roku 2013 Więcej... 28 lutego 2013 8 marca 2013, godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą 100 ton masy na zimno pakowanej w workach w roku 2013 Więcej... 15 lutego 2013 25 lutego 2013, godz. 10:00
Dostawa/Tankowanie paliw w roku 2013 z podziałem na części Więcej... 21 stycznia 2013 29 stycznia 2013, godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2012/2013 z podziałem na części. Więcej... 11 października 2012 19 października 2012, godz. 09:00
Zakup wraz z dostawą 32 tony emulsji asfaltowej Więcej... 26 lipca 2012 6 sierpnia 2012, godz. 10:10
Zakup wraz z dostawą grysów kamiennych w roku 2012 Więcej... 9 marca 2012 19 marca 2012, godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą 60 ton emulsji asfaltowej w roku 2012 Więcej... 8 marca 2012 16 marca 2012, godz. 11:00
Zakup wraz z dostawą 100 ton masy na zimno pakowanej w workach w roku 2012 Więcej... 22 lutego 2012 1 marca 2012, godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą skrapiarki Więcej... 18 listopada 2011 25 listopada 2011, godz. 10:00
Wykonanie remontu chodnika drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziąż ul. Kościuszki w m. Sadowne Więcej... 3 listopada 2011 18 listopada 2011, godz. 10:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2011/2012 z podziałem na części Więcej... 19 października 2011 27 października 2011, godz. 09:00
Wykonanie remontu dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na 6 odcinkach Więcej... 28 września 2011 13 października 2011, godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą 24 ton emulsji asfaltowej w roku 2011 Więcej... 5 sierpnia 2011 22 sierpnia 2011, godz. 11:00
Zakup wraz z dostawą grysów kamiennych w roku 2011 Więcej... 5 sierpnia 2011 22 sierpnia 2011, godz. 10:30
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych na odcinkach przełomowych Więcej... 6 maja 2011 23 maja 2011, godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą 72 ton emulsji asfaltowej w roku 2011 Więcej... 18 marca 2011 28 marca 2011, godz. 11:00
Zakup wraz z dostawą grysów kamiennych w roku 2011 Więcej... 18 marca 2011 28 marca 2011, godz. 11:30
Zakup wraz z dostawą 100 ton masy na zimno pakowanej w workach w roku 2011 Więcej... 20 stycznia 2011 28 stycznia 2011, godz. 10:00
Dostawa / tankowanie paliw w roku 2011 z podziałem na części Więcej... 10 grudnia 2010 17 grudnia 2010, godz. 10:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2010/2011 z podziałem na części Więcej... 5 października 2010 12 października 2010, godz. 10:00
Remont drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne Więcej... 16 września 2010 5 października 2010, godz. 10:00
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziąż - Złotki odcinek Sokółka - Kołodziąż dł. 3,2km w km 4+000 - 7+200 Więcej... 26 sierpnia 2010 10 września 2010, godz. 10:00
Remont nawierzchni bitumicznej i żwirowej drogi powiatowej nr 4242W Pniewnik - Nojszew - Sulki Więcej... 13 sierpnia 2010 30 sierpnia 2010, godz. 10:00
Remont nawierzchni bitumicznych na odcinkach przełomowych oraz uszkodzonych przez wodę Więcej... 18 czerwca 2010 5 lipca 2010, godz. 10:30
Wykonanie remontu chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4235W Miedzna - Orzeszówka w m. Miedzna ul. Orzeszowska Więcej... 17 czerwca 2010 5 lipca 2010, godz. 10:00