Witamy w ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych administruje drogi powiatowe na sieci o łącznej długości 486,3 km, w tym 23,9 na terenie miast: Węgrowa i Łochowa oraz 462,4 km na terenie 8 gmin.

Struktura dróg według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco:

  • bitumiczne 349,4 km
  • betonowa 5,9 km
  • brukowcowa 15,4 km
  • żwirowa 88,6 km
  • gruntowa 27.0 km

Zarząd Dróg administruje również 37 szt. obiektów mostowych o łącznej długości 493,5 mb oraz 383 szt. przepustów drogowych.